اقتصاد اسلامی در قرآن
50 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار پیرامون تبیین خصوصیات اقتصاد اسلامی از دیدگاه قرآن کریم است. ملاک‌های چنین اقتصادی در همه‌ی ابعاد، صفات خدایی به خود گرفته که مهم‌ترین ویژگی‌های آن تقوا و تزکیه، اعتقاد به معاد، رعایت ارزش‌های اخلاقی، عبادی، سیاسی، رعایت حقوق فردی و اجتماعی، رفع فقر، توسعه، عدالت و سعادت است. کلید واژه اقتصاد، اندیشه‌ی اسلامی، اخلاق، فقر، ثروت، حقوق، مصلحت، عدالت.